6 De la mà d'un excriptor: IES Francesc Tàrrega

6 De la mà d'un excriptor: IES Francesc Tàrrega

15,00 €
IVA incluido, más entrega
Disponible
Plazo de envío: 7 día(s)

Descripción

Introducció

Fa temps que se sap que l’aprenentatge es potencia quan, després de comprendre els conceptes, qui aprén és capaç de dur-los a la pràctica, d’experimentar-los. És així com fem nostres uns continguts que, com quan aprenem a anar en bicicleta, serà molt més complicat que oblidem que si ens limitem a repetir-los en una prova escrita.

L’amic Antoni, amb aquesta activitat, fa precisament això. No es queda en explicacions teòriques sobre el que és la narració, els elements de què consta i algunes de les obres i autors destacades del gènere. Ben altrament, fa que el seu alumnat esdevinga creador, autor de les seues pròpies obres. I a més, ho fa d’una manera ben engrescadora.

D’una banda, hi introdueix un element sense el qual difícilment hi hauria evolució en el coneixement ni aprenentatge: el repte. En aquests temps en què les fake news es fan fortes a les xarxes socials i en què el jovent està poc acostumat a ser contradit, és potser més necessari que mai traure l’alumnat (i també el professorat, per cert) de la seua zona de confort.

En eixe sentit, l’activitat, tal i com la planteja Antoni, suposa un repte en dos sentits. En primer lloc, perquè el mer fet de fer que l’alumnat s’enfronte al full en blanc i haja de crear un text ja és un repte en si. Però en realitat així, si no hi haguera cap altra instrucció o requisit, potser seria un repte excessivament complex per l’alumnat, que es veuria perdut entre tantes opcions. En canvi, Antoni introdueix un segon element que, si bé d’una banda pot semblar que complica l’activitat, d’una altra ajuda l’alumnat a situar-se i començar la tasca de creació. Aquest element és el “binomi fantàstic”, activitat creada per l’italià Gianni Rodari per als seus tallers de creació literària amb infants. En aquesta activitat l’alumnat crea un llistat de substantius i un altre d’adjectius, a poder ser evocadors. Després cada alumne traurà un substantiu i un adjectiu a l’atzar i aquesta combinació aleatòria serà el títol del relat.

Així, l’alumnat haurà de partir per l’escriptura del seu relat d’eixe títol evocador generat mitjançant l’activitat. A partir d’ací, cadascú és lliure de donar-li a eixe títol que li ha tocat el sentit que vulga i, per tant, fer anar la història cap a un o un altre lloc. En qualsevol cas, partir d’eixa premissa suposa un repte per l’alumnat, perquè no sols ha d’escriure una història, sinó que aquesta ha de quadrar amb el títol que li ha tocat en sort i, a més, ha de restar oberta perquè un altre autor la cloga.

Els relats que han sorgit d’eixa activitat són els que composen aquest llibre que ara teniu a les mans. Així doncs, no sols és que l’alumnat haja de posar en ús la nostra llengua per crear un producte, en aquest cas l’inici d’un relat, sinó que eixe producte no quedarà tan sols al calaix del seu professor, sinó que serà posat a l’abast del públic en forma de llibre, a més de poder-lo escoltar en format d’àudio al bloc del projecte.

Així doncs, podríem dir que es tracta d’una activitat educativa amb majúscules, ja que amb ella s’hi genera un aprenentatge significatiu, que deixarà un record inesborrable en l’alumnat que n’ha fet part i que a més a més deixarà un producte que anys després eixe mateix alumnat podrà consultar.

Bé, esperem que en gaudiu!

 

Asier Merino